Varsinais-Suomen Laboratorioalan yhdistys ry

Yhdistys on jo toiminut yli 50-vuoden ajan.

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen Varsinais-Suomen laboratorioalan ammattilaisia ja järjestää jäsenilleen pienimuotoista koulutusta, ekskursioita, kulttuuria ja vapaa-ajan toimintaa. Yhdistys tukee myös opiskelijatoimintaa järjestämällä valmistuville opiskelijoille työpaikkakäyntejä ja jakamalla stipendejä.

Yhdistyksen johtokunta valitaan vuosittain helmikuussa. Johtokunnassa on tällä hetkelläpuheenjohtaja, seitsemän johtokunnan jäsentä. Johtokunnan jäsenet ovat eri-ikäisiä ja he myös työskentelevät eri aloilla lääketeollisuudesta elintarviketeollisuuteen.

Yhdistyksestä on edustaja Kemian alan neuvottelukunnassa, jossa käsitellään ammattikoulutukseen liittyviä asioita. Tällä hetkellä yhdistystä edustajaa Jaana Vainio.

Jäseniä on tällä hetkellä 170, joten yhdistys on Helsingin ohella Suomen suurimpia.

Yhdistys järjestää toimintaa jäsenten toiveiden perusteella. Joten laittakaa meille rohkeasti toiveitanne tulevista tilaisuuksista!

Yhteystiedot

Puheenjohtaja: Jaana Vainio,

jaana.vainio@gmail.com

Jäsensihteeri: Outi Haapakoski,

outi.haapakoski@gmail.com

Sihteeri: Ann Sofie Wierda,

anhaku@utu.fi

Jäsenmaksut

 

28 €

eläkeläiset ja

opiskelijat 20

Jaana Nousiainen

Puheenjohtaja

puh 040 523 8816
puheenjohtaja@laboratorioalanliitto.fi

Mikael Kuoppala

Tiedottaja

puh 040 828 6532
tiedotus@laboratorioalanliitto.fi

Reetta Vinni

Jäsensihteeri

jasenasiat@laboratorioalanliitto.fi

Mira Ketola

Koulutusvastaava

puh 040 528 8097
koulutus@laboratorioalanliitto.fi