Laboratorioammattilaisen työnkuvan laajuus ja tehokkuus?

Työelämä käy tällä hetkellä läpi selkeää muutosvaihetta, joten lähes joka alalla työntekijöitä askarruttaa paitsi oma työtilanne myös nopeatahtisen murrosvaiheen vaikutukset omaan ammatti-identiteettiin. Meidän alamme ei ole tässä poikkeus, päinvastoin.

Laboratorioalan ammattilaiset ovat aina olleet ylpeitä ammatistaan, ja jo pelkästään työnkuva on pakottanut meidät opettelemaan jatkuvasti uutta. Luonteeltamme olemme uteliaita ja laadukas työ on meille kunnia-asia. Tämä lienee osasyynä siihen, että meistä on kasvanut laboratorioissa monen alan osaajia. Oman työmme ja analyysitulosten oikeellisuuden lisäksi huolehdimme useasti mm. työsuojeluasioista, hankinnoista, perehdytyksistä jne. Kannamme usein myös huolta tuotannon prosesseista ja huolehdimme, ettei yritykselle pääse syntymään taloudellisia tappioita poikkeustilanteiden seurauksena. Lisäksi laboratoriossa toimiva joutuu enenevissä määrin perehtymään alan lakeihin ja säädöksiin, jotta voi suorittaa itsenäisesti hänen vastuulleen annetut analyysityöt.

Myös henkilökuntavaje on arkipäivää monissa laboratorioissa. Henkilökunta venyy ja tekee jatkuvia ylitöitä, koska taustalla on pelko siitä, että työ siirretään ulkopuolelle. Ylin johto näkee ainoastaan kulut, mutta ei ymmärrä miksi analytiikkatyötä tehdään ja miten se vaikuttaa positiivisesti yritykseen talouteen ja tulevaisuuteen. Myöskään ongelmiin ei monesti puututa ajoissa. Työntekijöiden henkisestä kuormituksesta, koetusta arvostuksen puutteesta tai henkisen hyvinvoinnin kipukohdista ei puhuta niiden oikeilla nimillä. Helpompaa on tyrkätä käteen muutama liikuntaseteli ja toivoa, että asiat järjestyvät itsestään.

Laajentunut toimenkuva on tuonut mukanaan haasteita, mutta lienee sopinut uteliaalle luonteellemme. Jää nähtäväksi, jatkuuko tällainen kehitys, vai pakottavatko automaatio, digitalisaatio sekä tehostustoimet meidät taas yksipuolisempiin työpäiviin. Mutta miten käy, jos meiltä viedään laaja työnkuva pois? Alamme alhainen palkkataso ei ole motivoinut meitä, mutta itsenäinen työ jossa on saanut jatkuvasti kehittää taitojaan, on toiminut motivaattorina monille – usein läpi pitkien työurien. Nyt useasta yrityksestä on kuitenkin kantautunut huhuja, että toimenkuvaamme oltaisiin supistamassa tai osa töistämme siirretään ulkopuolelle tehtäväksi.

Ideaalimaailmassa laatu ei heikkene tehokkuuden kasvaessa, mutta tosielämässä tarpeeksi nopea ja halpa ei aina ole tarpeeksi luotettava. Varsinkaan tarkassa analyysimaailmassa, jossa näytteiden laadukas käsittely, säilytys ja nykyään entistä useammin kuljetus ovat suuria haasteita. Lisäksi yksipuolista työtä nopeasti tekevät ihmiset – ja ehkä myös androidit – eivät ole niitä kaikkein parhaiten hyödynnettyjä resursseja.

Aina vain enemmän eriytyvät ja erikoistuvat työnkuvat voivat hämärtää laboratorioalan koko käsitettä kuitenkin myös hyvällä tavalla. Monilla aloilla liikutaan jo nyt kohti kaiken kattavaa asiantuntijaidentiteetin suuntaa, eikä kollegojen koulutustaustaa ole aina niin helppoa arvata näiden toimenkuvista. Tulevaisuus voikin tuoda mukanaan vähemmän jähmeiden toimenkuvien ja monipuolisempien työurien mahdollisuuksia analyysien parissa. Tämä on jo arkipäivää monissa varsinkin pienissä laboratorioissa.

Aina työtehtäviemme tulevaisuutta pohtiessa täytyy kuitenkin muistaa, että alallamme luodaan myös paljon uutta, ja luovalla kehitystyöllä on tapana olla pitkäjänteistä, haastavaa ja vaikeasti ennustettavaa. Tämä yhtälö sopiikin valitettavan huonosti kunnianhimoisiin tehokkuuslaskelmiin ja kvartaalimittakaavaan. Uuden kehittäminen alallamme ei ole pelkästään meidän ammattikuntamme etu, vaan se vaikuttaa lopulta elämään kaikkialla.

 

Mitä mieltä sinä olet tästä kaikesta? Huolestuttaako alamme tulevaisuus? Mistä aiheesta haluaisit kuulla lisää tämän vuoden aikana?

 

Käy vastaamassa nettisivuillamme www.laboratorioalanliitto.fi etusivun Ota yhteyttä -lomakkeella ja etsimme vastauksia kysymyksiisi!

Jaana Nousiainen

Puheenjohtaja

puh 040 523 8816
puheenjohtaja@laboratorioalanliitto.fi

Mikael Kuoppala

Tiedottaja

puh 040 828 6532
tiedotus@laboratorioalanliitto.fi

Eeva Wahrman

Jäsensihteeri

puh 050 4126957
jasenasiat@laboratorioalanliitto.fi

Mira Ketola

Koulutusvastaava

puh 040 528 8097
koulutus@laboratorioalanliitto.fi